Thẻ: dịch bệnh Covid-19

Góc ấm lòng: Chim Sẻ Đi Nắng cùng cộng đồng AoE Việt Nam chung tay ủng hộ 335 triệu phòng chống Covid-19

Góc ấm lòng: Chim Sẻ Đi Nắng cùng cộng đồng AoE Việt Nam chung tay ủng hộ 335 triệu phòng chống Covid-19

Mới đây, Chim Sẻ Đi Nắng cùng một số bạn bè đã kêu gọi được 335 triệu đồng tiền quyên góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Covid-19 sẽ sớm kết thúc nếu mọi người đồng lòng, góp sức Trong bối cảnh bệnh dịch diễn biến phức tạp, các hành động quyên góp luôn được…