Xemtructuyen.org và Điều khoản sử dụng

Xemtructuyen.org là trang nhận định chuyên phân tích, đánh giá các kèo bóng hấp dẫn, kết quả bóng đá từ nhiều nhà cái uy tín.Truy cập và sử dụng các dịch vụ tại website đồng nghĩa Quý Khách đồng ý với tất cả những điều khoản sử dụng của chúng tôi. Kính mong Quý Khách tham khảo kỹ trước khi sử dụng.

Điều khoản chung xemtructuyen.org

Xemtructuyen.org cung cấp cho khách hàng lịch thi đấu, các bài nhận định soi kèo với tỷ lệ chính xác cao, người dùng có thể truy cập miễn phí kho dữ liệu tại xemtructuyen.org, bao gồm tất cả thông tin, hình ảnh hay video,.. có sẵn tại trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi cơ sở dữ liệu bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Xemtructuyen.org không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, cũng như những hành động sai lầm, trái pháp luật xuất phát từ nhu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm của người dùng

Sử dụng dịch vụ tại xemtructuyen.org đồng nghĩa bạn đồng ý sẽ không lợi dụng thông tin của chúng tôi để thực hiện các mưu đồ trái pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng dịch vụ của ngườ dùng khác. Bạn không được gây rối, phá hoại, ăn cắp hay làm hư hại cơ sở dữ liệu tại website cũng như phát tán các phần mềm độc hại, tệp tin chứa virus làm tổn hại đến website và việc truy cập dịch vụ của những người dùng khác.

Quy định về độ tuổi tại xemtructuyen.org

Xemtructuyen.org cho phép tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể truy cập tin tức và sử dụng dịch vụ tại trang web. Tất cả thông tin bạn sử dụng cho mục đích cá nhân sẽ do bạn tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật

Cách hành vi bị nghiêm cấm

Sử dụng website xemtructuyen.org với các mục đích sau:

  • a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
  • c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
  • d. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
  • e. Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
  • f. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Xử lý vi phạm

Xemtructuyen.org sẽ gửi thư cảnh cáo và tháo nội dung vi phạm ngay lập tức, trong trường hợp bạn tiếp tục vi phạm chúng tôi sẽ chặn hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn. Tùy theo tính chất vi phạm, Xemtructuyen.org sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.