Author: anh quoc

Thích xem bóng đá từ nhỏ nên đã chọn công việc soạn thảo tin tức bóng đá và chuyển nhượng, cảm thấy yêu thích công việc này